Työssä ja päätöksenteossa olen hyvin perehtynyt työ-, eläke- ja yrityslainsäädäntöön sekä asumiseen, liikenteeseen ja maahanmuuttoon.

Kannatan laajoja yksilönoikeuksia ja yritysten toimintaedellytyksiä. Perheillä on oltava oikeus järjestää lastenhoito haluamallaan tavalla. Työn, asumisen, ruoan ja lääkkeiden verotuksen tulee olla matalaa. Työeläkkeitä on korotettava puoli- väli-indeksillä. Vanhustenhoitoon ja lasten koti- hoitoon tarvitaan lisäresursseja.

Tärkeinä hankkeina pidän Tunnin junaa, Uuden- kaupungin rataa, Turun kehätietä ja 8- ja 9-tietä.

Vastustan autoiluun, asumiseen ja muuhun elämään kohdistettavia ideologisia haittaveroja ja kieltoja. Työehtoja polkevan ulkomaisen halpatyövoiman maahantuloa ei tule helpottaa. Laittomasti maassa oleville ja ilman suojelutarvetta oleville maahantulijoille koittaa kotiinpaluun aika.

ÄÄNESTÄ VARMUUDELLA

Näyttöä osaamisesta ja aktiivisuudesta

Eniten toteutuneita aloitteita kuntapolitiikassa. Tuloksia puheiden sijaan.

Asiat oikeaa reittiä eteenpäin

Vuosien työkokemus eduskunnasta, verkostot yli puoluerajojen. Tavallisen ihmisen puolella

 

Kommentoi