Eduskunnan talousarviokeskustelussa käsiteltäessä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa nousi poltettavan turpeen verotuen poistaminen esiin. Kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps.) ihmetteli, miten on mahdollista, että turvatuotantoa ollaan ajamassa alas hallituspuolue keskustan aiemmista puheista huolimatta.

Edellinen ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) halusi lisätä turpeen energiakäyttöä ja mainosti, että Suomesta löytyy miljoona hehtaaria metsätalouteen sopimatonta ojitettua turvesuota. Tarkoituksena oli käyttää turvetta osana polttonesteitä ulkomailta tuodun öljyn sijaan.

– Tililikainen on nyt keskustan ministeriryhmän valtiosihteeri ja te, ministeri Leppä olette nyt maaseudun asioiden päällä, niin miksi juuri nyt turvetuotantoa ajetaan alas, Junnila kysyi maa- ja metsätalousministeri Jari Lepältä (kesk.).

Aamuset-kaupunkimedia kertoo lisää täällä.