Toimenpidealoite ravitsemisliikkeiden koronarajoitustoiminnan päättämisestä ja ravitsemistoiminnan vapauttamisesta Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa
 
Eduskunnalle
 
Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa säädetään lailla (308/2006) esimerkiksi ravitsemisliikkeen aukioloajasta sekä alkoholilaissa (1102/2017) alkoholijuomien anniskeluajasta ja liikkeeseen kuuluvien sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärästä ja käytöstä. Hallitus on esityksellä HE 72/2020 vp erikseen rajoittanut edellä mainittuja oikeuksia koko maassa. 
 
Rajoitukset on tehty välttämättömyysedellytykseen viitaten. Perustuslakivaliokunta on korostanut, että valtioneuvoston asetuksella tulisi säätää alueista, joilla rajoituksia sovelletaan. Kuitenkin sosiaali- ja terveysvaliokunta käänsi tilanteen päinvastoin, jolloin rajoitusten poistamiseksi tulisi asetuksella erikseen säätää niiden voimassaolojen päättämisestä. 
 
Epidemiatilanne on erilainen eri maakunnissa, eikä välttämättömyysedellytystä voi millään lailla perustella esimerkiksi Satakunnan osalta, jossa edellinen koronatartunta todettiin 29. huhtikuuta. Lisäksi Varsinais-Suomessa on tartuntatapauksia ollut niin vähän, ettei elinkeinotoiminnan rajoittamista ja kieltämistä voida perustella vetoamalla välttämättömyyteen. 
 
Ravitsemistoiminnan harjoittajan edellytetään nyt jo huolehtivan asiakkaiden mahdollisuudesta puhdistaa käsiä ja ylläpitää riittävää etäisyyttä sekä käsien puhdistamista koskevista toimintaohjeista. Siksi kellonaikojen tai asiakaspaikkojen rajoittaminen on näissä maakunnissa tarpeetonta. Rajoitusten voimassaolo vaikuttaa merkittävästi yritysten ja työntekijöiden toimintaedellytyksiin ja toimeentuloon sekä yhteiskunnan koheesioon näinä vaikeina aikoina. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on pitänyt tärkeänä, että rajoitustoimien vapauttamisen alussa ne olisivat samanlaisia koko maassa, ja näin ne ovatkin 1.6. alkaen. Tämä huomioiden voidaan kellonaikoja ja asiakaspaikkamääriä vapauttaa 15.6. alkaen tai viimeistään juhannukseen mennessä Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
 
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ravitsemisliikkeiden koronarajoitustoiminnan päättämiseksi ja ravitsemistoiminnan vapauttamiseksi Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa 15.6. tai viimeistään juhannukseen mennessä. 
 
Helsingissä 2.6.2020 
 
Vilhelm Junnila ps
Petri Huru ps