Turku maalautti Itäisen Rantakadun suojatiestä kertovan tiemerkinnän sateenkaariväreillä suvaitsevaisuuden merkiksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila kehottaa Turun kaupunkia palauttamaan suojatiemerkinnän tieliikennelain mukaiseksi. Tiemerkinnät on lailla määritelty tietynlaiseksi, eikä tieliikennelaissa ole merkintöjen soveltamismahdollisuutta.

– Suojatie voidaan merkitä vain liikennemerkillä tai tien poikkisuuntaisilla merkinnöillä tai molemmilla. Poikittaissuuntaiset merkinnät on kuitenkin esitelty tieliikennelain merkkiryhmässä L ja suojatie osoitetaan valkoisella tien suuntaisella juovituksella, ei sateenkaariväreillä, Vilhelm Junnila muistuttaa.

Turun kaupunki kertoi tiedotteessaan, että kyseistä suojatietä koskevat edelleen samat liikennesäännöt, koska paikalla on suojatiestä kertovat liikennemerkit ja tiemerkintä ei täten ole pakollinen. Junnilan mukaan asia on tulkinnanvarainen, sillä liikenteenohjauslaitteiden värejä ei tule muuttaa kaupunginteatterin mielen mukaan.

– Tieliikennelain 73 §:n mukaan ”tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan”, Junnila kertoo.

Koko uutinen luettavissa Suomen Uutisten verkkosivuilta täällä.