Kirjallinen kysymys kansainvälisen miestenpäivän huomioimisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Kansainvälistä miestenpäivää vietetään vuosittain 19. marraskuuta sukupuolten välisen tasa-arvon ja miesten sekä poikien oikeuksien edistämiseksi. Tapahtumaa juhlitaan yli 80 valtiossa, mukaan lukien Ruotsi, Norja ja Tanska. Myös YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on lisännyt sen kansainvälisiin juhlapäiviinsä. Valitettavasti Suomi ei kuulu kansainvälistä miestenpäivää viettäviin maihin, eikä päivää ole sisällytetty Helsingin yliopiston almanakkaan tai muutoinkaan huomioitu edes eduskunnan alaisuudessa toimivan Yleisradion taholta. Kansainvälistä naistenpäivää sentään vietetään 8. maaliskuuta. 

Hallituksen tavoitteena on parantaa kunnianhimoisesti tasa-arvoa yhteiskunnassa ja nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi. Mielestäni olisi perusteltua, että Suomi ottaisi askeleen myös sukupuolten välisten suhteiden ja tasa-arvon parantamisessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.6.2020 todennut hallituksen edistävän sukupuolten tasa-arvoa kaikissa oloissa. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikissa oloissa ja ryhtyä toimenpiteisiin, jotta kansainvälinen miestenpäivä tulee asianmukaisesti huomioiduksi myös Suomessa? 

Helsingissä 19.11.2020 

Vilhelm Junnila ps

 

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasaarvon ministeri Thomas Blomqvist vastasi kysymykseen 11.12.2020. Vastaus on luettavissa täällä.