Kirjallinen kysymys liukkaan kelin ajoharjoittelun vaatimuksesta ajokorttilaissa

Eduskunnan puhemiehelle

Uusi ajokorttilaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2018. Uudistuksen myötä niin teoriatuntien kuin ajotuntienkin pakollista määrää laskettiin sekä ajokortin toinen vaihe poistui.  

Pakollisten ajo- ja teoriatuntien lisäksi on suoritettava kahdeksan tunnin verran riskientunnistuskoulutusta. Koulutus sisältää neljä tuntia teoriaa ja neljä ajotuntia, joissa käydään läpi mm. pimeän ja liukkaan kelin ajoa. Lakimuutos mahdollistaa riskientunnistuskoulutuksessa vaadittujen ajotuntien suorittamista myös simulaattorilla liukasrataharjoittelun sijaan.  

Uudistuksen jälkeen ajoharjoitteluratojen käyttö liukkaalla kelillä ajamisen harjoitteluun on vähentynyt huomattavasti, jopa puolella verrattuna aikaan ennen uudistusta. Monet asiantuntijat pitävätkin pelkkää simulaattoriharjoitusta puutteellisena ja tehottomana ja arvioivat oikealla autolla harjoittelun vähenemisen heikentävän liikenneturvallisuutta. Monet ajoharjoitteluradat ovat myös kuntien tai säätiöiden omistamia, ja ajokorttilain muutos aiheutti useimmille radoille taloudellista ahdinkoa tulojen huomattavana vähenemisenä. 

Simulaattoriharjoittelulla on silti paikkansa. Varsinkin pimeällä ajamista on käytännössä mahdotonta harjoitella kesäisin, ja simulaation helppous mahdollistaa helposti useiden toistojen suorittamisen harjoittelussa. Liukkaan kelin harjoittelussa simulaattorilla ei kuitenkaan saada mitenkään samaa kokemusta ja vaikutusta kuin oikealla autolla oikeassa liukkaassa tilanteessa ajamalla.  

Ajokorttiuudistuksen tarkoituksena oli alentaa B-ajokortin hankkimisen hintaa huomattavasti, mutta hinnanalennukset eivät saa samalla alentaa liikenneturvallisuutta. Siksi on ehdottoman tärkeää, että pakollinen ajorataharjoittelu palautetaan osaksi liukkaalla kelillä ajamisen harjoittelua.  

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen ajorataharjoittelun tärkeydestä liukkaan kelin ajo-opetuksessa simulaattoriin verrattuna ja 

onko pieni hinnansäästö ajokorttitutkinnossa liikenneonnettomuuksien arvoista vai käynnistääkö hallitus lakihankkeen tilanteen parantamiseksi? 

Helsingissä 3.3.2021 

Vilhelm Junnila ps

 

Liikenne ja viestintäministeri Timo Harakka vastasi kysymykseen 18.3.2021. Vastaus luettavissa täällä.