Eduskunnan puhemiehelle

Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin kultin paljastuminen on syvästi järkyttänyt suomalaisia. Törkeästä ihmiskaupasta epäilty Baltzar on lehtitietojen mukaan manipuloinut, lähennellyt ja kontrolloinut lukioikäisiä tyttöjä ja nuoria naisia sekä houkutellut heitä luokseen asumaan. Useat tytöistä ovat menneet toimintaan mukaan alaikäisinä. Anna-lehti kirjoitti jo 29.10.1996, kuinka Veijo Baltzar rakastaa itseään ja nuoria naisia. Artikkelin kuvituksena käytettiin  kuvaa 17-vuotiaasta lukiolaistytöstä, jonka kanssa tuolloin 55-vuotias Baltzar meni myöhemmin jopa naimisiin. 

Baltzar tuomittiin vuonna 1999 törkeästä petoksen yrityksestä sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Virkavelvollisuuden rikkominen liittyi Baltzarin aseman hyväksikäyttöön. Helsingin hovioikeus tuomitsi Baltzarin sakkoihin, koska teatterikorkeakoulussa kansainvälisen näyttelijätyön peruskurssin johtajana työskennellyt Baltzar oli vikitellyt vetämäänsä koulutukseen hakeneita tyttöjä lupaamalla varman opiskelupaikan vastineeksi seksuaalisista palveluista. 

Edellä mainitusta huolimatta presidentti Tarja Halonen myönsi hänelle myöhemmin kulttuurineuvoksen arvonimen ja toimi hankkeiden suojelijana. Baltzarin edustama Drom ry on nauttinut eturivin poliitikoiden tukea vuosien ajan. Yhdistystä on avokätisesti tuettu julkisin varoin.  

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) teki 29.3.2012 päivätyn selvityksen Baltzarin toiminnasta. Hänen metodinsa tuomittiin jyrkästi ja niitä pidettiin opiskelijoille vaarallisina. Humakin selvityksessä sanottiin, että Baltzarilla oli pyrkimys erityisen vahvaan ja läheiseen ohjaussuhteeseen opiskelijoiden kanssa ja oppilailta vaadittiin ”ehdotonta sitoutumista” ohjaajan auktoriteettiin. Tutkijalehtorit olivat erityisen huolissaan, miten toiminta vaikuttaa osallistujien henkiseen hyvinvointiin. Ohjaustoimintaan liittyi ihailua sekä läheisyyden ja romantiikan tärkeyteen viittaavia elementtejä. 

Selvityksen aikana kulttuuri- ja urheiluministerinä toimi Paavo Arhinmäki, joka oli vahvasti mukana Baltzarin myöhemmissä hankkeissa, kuten Euroopan omatunto -konferenssissa. Opetusministerinä toimi Jukka Gustafsson. Ulkoministeri Pekka Haavisto sai lehtitietojen mukaan tietoa Baltzarin toiminnasta ja seksuaalisesta häirinnästä vuonna 2018. 

Erityisen raskauttavana on pidettävä sitä, että Baltzarin toiminnasta oli olemassa korkeakoulutasoista tutkimustietoa, saatavilla asianomistajia ja muitakin ja jopa julkisia todisteita, mutta silti asiaan ei millään tavalla reagoitu. Tämä on Me Too -aikakautena anteeksiantamatonta. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Tiedostaako hallitus, kuinka tärkeää on puuttua nuorten naisten seksuaaliseen häirintään, 

miksi kulttuurineuvos Veijo Baltzarin toimintaan ei kuitenkaan reagoitu, vaikka siitä oltiin korkeakouluyhteisössä sekä ministeriössä tietoisia vuosien ajan, 

miten toimintaa nyt aiotaan kehittää, jotta vastaavat tragediat voidaan välttää ja  

aikooko hallitus lopettaa Drom ry:n tukemisen välittömästi? 

Helsingissä 25.11.2019 

Vilhelm Junnila ps

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen vastasi 16.12.2019. Vastaus on luettavissa täällä.