(Kuva: Suomi—Armenia-yhdistys ry)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomi—Armenia-yhdistys ry:n toiminnan tukemiseen (20 000 euroa)

Eduskunnalle

Suomi—Armenia-yhdistys toimii koulutuksen, kulttuurin ja nuorisotoiminnan parissa ja myös edistää ja kehittää Suomen ja Armenian ja näiden maiden kansalaisten välisiä suhteita. Seura avustaa Suomeen muuttaneita armenialaisia tarjoamalla muun muassa neuvontaa ja auttaa ylläpitämään armenialaisten kulttuuria ja suhteita syntymämaahansa. Lisäksi yhdistys järjestää kulttuuri- ja kulinarismitoimintaa ja esittelee armenialaista kulttuuria Suomessa. 

Koska poliittinen tilanne maailmalla on jännittynyttä, ja keskustelu maailmalla ja jopa meillä Suomessa yhä enemmän kahtiajakautunutta, ovat erilaiset ystävyysseurat tärkeitä sillanrakentajia eri kansojen välillä, ja lieventävät myös kahtiajakoa kotimaassa. 

Kun ymmärrämme paremmin myös toisia kansoja, voimme ymmärtää myös heidän sisäistä ja ulkoista politiikkaansa, ja peilata tilannetta kotimaamme tilanteeseen. Maailmanlaajuisissa kysymyksissä oikea tieto on olennaista demokratian toteutumisessa. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 20 000 euroa momentille 29.80.50 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Suomi—Armenia-yhdistys ry:n toiminnan tukemiseen. 

Helsingissä 8.10.2021 
Vilhelm Junnila ps