Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 10 Liedon Kirkkotien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun (30 000 euroa)

Eduskunnalle

Valtatie 10 on hyvin vilkkaasti liikennöity varsinkin Turun ja Liedon välillä. Tie on kaksikaistainen maantie. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden vuoksi joitakin liittymiä on kanavoitu tällä jaksolla, mutta tiellä sattuu kuitenkin edelleen melko usein peräänajoja. Jotta liikenneturvallisuus ja sujuvuus saataisiin paremmalle tasolle, pitää muutamiin vilkkaimpiin risteyksiin rakentaa kääntyvälle liikenteelle lyhyet n. 10—20 m pitkät kääntymiskaistat.  

Varsinkin ruuhka-aikoina kääntyvä liikenne tukkii hetkellisesti tien aiheuttaen henkilöautoille, raskaalle liikenteelle sekä busseille tarpeetonta hidastelua ja jopa pysähtelyä, mikä aiheuttaa vaaratilanteita peräänajoriskin noustessa.  

Kirkkotien risteys Liedossa johtaa yhdystielle 2223, joka on keskeinen tie Liedon kuntakeskukseen. Kirkkotie on myös tärkeä yhdystie valtatieltä 10 valtatielle 9 sekä Liedon aseman kyläkeskukseen. Turun suunnasta tuleville on risteyksessä jo kääntymiskaista.  

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 30 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 10 Liedon Kirkkotien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun. 

Helsingissä 8.10.2021 
Vilhelm Junnila ps