Talousarvioaloite ympäristöministeriön hallinnonalalle ehdotetun määrärahan vähentämisestä (- 5 629 000 euroa)

Eduskunnalle

Ympäristöministeriön hallinnonalan määrärahoja on nostettu Sanna Marinin hallituksen aikana reilusti. Kun vuoden 2019 budjetissa nettomäärärahaa myönnettiin 26 227 000 euroa, on vuoden 2023 budjetissa summa nostettu jo 31 856 000 euroon. Velkaantumisen hillitsemiseksi on perusteltua palauttaa ympäristöministeriön hallinnonalan rahoitus vuoden 2019 tasolle.  

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää 5 629 000 euroa momentilta 35.01.01 ympäristöministeriön hallinnonalalle ehdotetusta määrärahasta. 

Helsingissä 30.9.2022 
Vilhelm Junnila ps