(Kuva: Olev Mihkelmaa, olev.ee / Wikipedia)

Toimenpidealoite toimijakohtaisen silakan rysäkalastuskiintiön säilyttämisestä

Eduskunnalle

Suomessa otettiin vuoden 2017 alussa käyttöön uusi toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä, joka koskee silakan ja kilohailin troolikalastusta, silakan rysäkalastusta sekä lohen rannikkokalastusta. Kiintiöjärjestelmä perustuu kokonaiskiintiöön, joka jaetaan kalastusyrityksille toimijakohtaisina osuuksina käyttöoikeuksien perusteella. Tavoitteena on auttaa kalastusyrityksiä ajoittamaan kalastustaan paremmin markkinoiden tarpeisiin. Järjestelmän keskeinen elementti on käyttöoikeuksien siirtomahdollisuus kaupallisten kalastajien kesken. Tämä mahdollistaa kalastuksen kehittämisen ja kalastuksen paremman suunnittelemisen. 

Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä HE 205/2022 vp ehdotetaan toimijakohtaisesta kiintiöjärjestelmästä luopumista silakan rysäkalastuksen osalta. Käyttöoikeuksien ehdotetaan umpeutuvan vuodesta 2027 alkaen. Jatkossa silakan rysäkalastukseen varattaisiin yhteiset kalastuskiintiöt kahdelle kiintiöalueelle ja kalastuskiintiöihin kirjattaisiin kaikkien kiintiöalueen silakan rysäkalastajien saaliit. Jos kiintiötä olisi rysäkalastuskauden jälkeen vielä jäljellä, jaettaisiin se troolikalastusyrityksille. 

Ehdotettu muutos nykyjärjestelmään on ongelmallinen ja asettaa rysäkalastajat epätasa-arvoiseen asemaan troolikalastajiin verrattuna. Kiintiöille ovat muodostuneet omat markkinat ja käyttöoikeuksilla tehdään useita kauppoja vuosittain. Ei ole hyväksyttävää, että nykyisten kalastajien toimijakohtaiset kiintiöt muutetaan vastikkeetta arvottomiksi yhteiseen kiintiöön siirryttäessä. Lisäksi yhteiseen kiintiöön siirtyminen voi aiheuttaa ylikapasiteettia ja paluun kilpakalastamiseen, jossa suuret toimijat pyrkivät maksimoimaan saaliit mahdollisimman nopeasti ennen kuin alueen kokonaiskiintiö tulee täyteen. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän säilyttämiseksi myös silakan rysäkalastuksessa. 

Helsingissä 14.10.2022 

Vilhelm Junnila ps