Äänestä päättäjää, joka on tavallisen ihmisen puolella ja huolehtii turvallisuudestamme kotona ja kansainvälisesti.

⚡ Olen sanavalmis ja yhteistyökykyinen kansanedustaja. Minut tunnetaan vahvasta maakunnallisesta vaikuttamisesta. Työssäni olen perehtynyt talous- ja veropolitiikkaan sekä maahanmuutto- ja ulkopolitiikkaan. Toimin valtiovarainvaliokunnassa ja olen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja. Vapaa-ajalla harrastan vaellusta ja muuta luonnossa liikkumista.

⚡ Kannatan yksilön oikeuksia ja alhaista verotusta. Päätösten on parannettava kansalaisten ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä. Työnteon on oltava reilua ja kannattavaa sekä sähkön, lämmön ja polttoaineiden hintojen kohtuullisia. Perheiden ja yksinasuvien arkea, nuorten harrastusmahdollisuuksia ja vanhuspalveluiden saatavuutta pitää tukea. Metsäpolitiikka on pidettävä päätösvallassamme ja luonnonvaroja käytettävä kestävästi. Maatalouden kannattavuudesta tulee huolehtia. Johdonmukainen ja vakaa talouspolitiikka luo työtä ja mahdollisuuksia. Yhä kunnianhimoisempien ilmastorajoitteiden sijaan meidän on vahvistettava logistista kilpailukykyä ja vientiteollisuutta.

⚡ Vastustan autoiluun ja asumiseen kohdistettavia haittaveroja. Kehitysapua ei tule rahoittaa valtion velalla. Seksuaalirikollisille on annettava tuntuvat tuomiot. Ukrainalaisia autamme ja hallittua työperäistä maahanmuuttoa tarvitsemme, mutta laittomat, rikoksiin syyllistyneet ja ilman suojelutarvetta olevat maahanmuuttajat on palautettava. Suomi on vietävä puolustusliitto Naton jäseneksi. Meidän on huolehdittava poliisin ja puolustusvoimien resursseista. Sosiaaliperusteista maahanmuuttoa tulee torjua, jotta vältymme Ruotsin tilanteelta.

⚡ Meidän on pidettävä puolemme seudullisessa kilpailussa. Investoinnit infrastruktuuriin, kuten tieverkon kunnossapitoon, Saaristomereen, satamiin ja telakkaan ovat maakunnan elinehto. Nyt on vedettävä kotiin päin. Tärkeitä investointikohteita ovat tie- ja rataverkko ja Saaristomeren tilan parantaminen. Teiden kunnossapito ja E18 Turun kehätie, 8-, 9- ja 10-tie erityisen tärkeitä.

⚡ Vaikuta ja varmista kotivoitto!

Vaalinumeroni on 87.