Kirjallinen kysymys opiskelijan oleskeluluvasta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille

Eduskunnan puhemiehelle

Marinin hallituksen esityksen (HE 232/2021 vp) tarkoituksena on pääasiassa muuttaa kolmansista maista tulevien opiskelijoiden, tutkijoiden sekä työharjoittelijoiden maahantulon ja oleskelun edellytyksiä säätäviä lakeja. Kuten niin monta kertaa ennenkin, myös tähän esitykseen on ikävä kyllä ympätty mukaan varsinainen Troijan hevonen. 

Esityksen mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen ja karkotuspäätöksen saaneet voisivat jatkossa saada oleskeluluvan opiskelupaikan perusteella, kunhan oleskeluluvan edellytykset täyttyvät. Esityksessä ollaan muuttamassa myös näitä edellytyksiä, ja jatkossa hakijan on esitettävä selvitys turvatusta toimeentulosta ainoastaan ensimmäisen vuoden osalta, vaikka oleskelulupa myönnetäänkin opintojen suorittamisen keston ajalle. Oleskeluluvan hinnaksi tulee siis näin ollen 6 720 euroa. 

Kyseinen hallituksen esitys on taas uusi naula turvapaikkajärjestelmän romuttamisen arkkuun, koska jatkossa kielteisen päätöksen saanutta henkilöä on vieläkin mahdottomampi poistaa maasta, kunhan henkilöllä on esittää tiliote edellä mainitusta euromäärästä. Käytännössä hallitus on luomassa maassaolon mahdollistavan jokerikaistan laittomasti maassa oleville henkilöille. 

Muutosta perustellaan muun muassa työvoimatarpeella, mutta juuri kielteisen päätöksen saaneet kuuluvat niihin kansallisuuksiin, jotka työllistyvät kaikkein huonoimmin ja silloinkin yleensä halpatyövoima-aloille. Näillä aloilla on suuri riski työvoiman hyväksikäyttöön, kuten tuore esimerkki Närpiön tomaattiviljelmiltä kertoo. Lisäksi opiskelupaikoista on muutenkin pulaa. 

Huomionarvoista on vielä se, että EU-direktiivit eivät salli yleisen opiskelijan oleskeluluvan myöntämistä karkotuspäätöksen saaneille henkilöille, mutta hallitus on nyt luomassa omaa kansallista järjestelmää direktiivien ohi sillä erolla, ettei uuden luvan saaneilla ole oikeutta vapaaseen liikkumiseen EU-alueella. Henkilöt siis jäävät Suomeen, todennäköisesti pysyvästi. 

Direktiivit kyllä venyvät tarpeen mukaan ja uusia porsaanreikiä kehitellään, kunhan kyse on Suomen avaamisesta koko maailmalle. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille henkilöille tulisi olla vain yksi vaihtoehto: talteenotto ja pikainen karkotus lähtömaahansa. Hallitus on taas unohtanut sen, että heidän pitäisi ajaa Suomen ja suomalaisten etua. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Ymmärtääkö hallitus, että esitetyt muutokset oleskelulupaan opiskelijalle romuttavat turvapaikkajärjestelmää ja 
miten voidaan perustella ettei kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta henkilöä poistetakaan maasta vaan palkitaan oleskeluluvalla, kunhan hänellä on esittää riittävä varallisuus? 

Helsingissä 3.2.2022 

Vilhelm Junnila ps 

 

Työministeri Tuula Haateinen vastasi kysymykseen 23.2. Vastaus on luettavissa täällä.