Toimenpidealoite poliisin virkapuvusta annetun asetuksen muuttamisesta
 
Eduskunnalle
 
Ilta-Sanomat uutisoi 31.10.2019, että osa poliiseista pitää virkapukunsa hihassa Suomen lippua, vaikka nykyinen sisäministeriön asetus sallii sen vain kansainvälisissä tehtävissä toimiville poliiseille. Juuri kansainvälisten tehtävien lisääntymisten vuoksi Poliisihallitus on jo pitkään halunnut Suomen lipun osaksi poliisin kenttävaatetusta. Sisäministeriö on selvittänyt asiaa, mutta asetukseen ei ole tehty muutoksia. 
 
Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä sekä ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Ilman poliisin toimia suomalainen turvallinen hyvinvointiyhteiskunta ei olisi mahdollista. Luottamus suomalaiseen poliisiin on aina ollut ja on edelleen korkea. Suomalaiset nähdään ulkomailla yleisesti luotettavina ihmisinä. Onkin sopivaa, että kansainvälistyneessä Suomessa virkatyössä olevat poliisit ovat halunneet korostaa tätä laittamalla vielä Suomen lipun hihaansa. Suomen lipun ei voida katsoa vaarantavan Suomen poliisin puolueettomuutta yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäjänä, ja siksi ei ole perusteltua syytä estää lipun käyttämistä myös kotimaassa toimivilta poliiseilta heidän näin tahtoessaan. Suomen lipun käyttämistä ei tule hävetä.  
 
Jotta nykyinen käytäntö olisi kaikilta osin säännösten mukaista, tulee poliisin virkapuvusta annettua asetusta muuttaa. Samassa yhteydessä tulee mahdollistaa myös Poliisin Tuki ry:n Thin Blue Line -merkin käyttö. Merkissä Suomen lipun siniristin yli kulkee vaakasuorassa sininen viiva. Sininen viiva symboloi yhtenä rintamana toimivaa poliisia, joka työskentelee hyvän ja pahan välissä. Merkillä on suuri symbolinen merkitys, koska samalla on voitua tukea virkatehtävissä menehtyneitä ja haavoittuneita poliiseja. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin poliisin virkapuvusta annetun asetuksen (1106/2013) muuttamiseksi siten, että poliisihenkilö voi halutessaan käyttää virkapukineensa vasemmassa hihassa Suomen lippua myös kotimaassa toimiessaan tai Poliisin Tuki ry:n Thin Blue Line -merkkiä. 
 
Helsingissä 4.11.2019 
 
Vilhelm Junnila ps