Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 10 Liedon Metsolantien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun (30 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Valtatie 10, on hyvin vilkkaasti liikennöity varsinkin Turun ja Liedon välillä. Tie on kaksikaistainen maantie. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden vuoksi joitakin liittymiä on kanavoitu tällä jaksolla, mutta tiellä sattuu kuitenkin edelleen melko usein peräänajoja. Jotta liikenneturvallisuus ja sujuvuus saataisiin paremmalle tasolle, pitää muutamiin vilkkaimpiin risteyksiin rakentaa kääntyvälle liikenteelle lyhyet n. 10—20m pitkät kääntymiskaistat. 
 
Varsinkin ruuhka-aikoina kääntyvä liikenne tukkii hetkellisesti tien, aiheuttaen niin henkilöautoille, raskaalle liikenteelle sekä busseille tarpeetonta hidastelua ja jopa pysähtelyä, sekä aiheuttaa vaaratilanteita peräänajoriskin noustessa. 
 
Metsolantien risteys Liedossa johtaa mm. laajalle Nenämäen asuntoalueelle. Risteyksessä ei ole erillistä kääntymiskaistaa oikealle käännyttäessä Turusta (lännestä) päin tullessa. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 30 000 euroa momentille 31.10.20 valtatien 10 Liedon Metsolantien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps