Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomen Metsästäjäliitto ry:lle ympäristötöihin (100 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Metsästysjärjestöjen piirissä tehtävä ympäristötyö on laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan merkittävää. Esimerkiksi kosteikkojen kunnostus ja hoito ovat tärkeä osa tätä työtä, mutta myös ruokinta ja muu vastaava kannanhoidollinen työ edesauttaa niin luontoa kuin metsästysharrastuksen jatkumistakin. Metsästäjät ja paikallisseurat mm. tekevät ja vievät vuosittain luontoon tuhansia linnunpönttöjä sekä rakentavat esimerkiksi sorsille tekopesiä.  
 
Suomen Metsästäjäliitto on yksi maan merkittävimmistä kansalais- ja harrastusjärjestöistä, ja sen tekemää talkoohenkistä työtä luonnon hyväksi on tarpeen tukea jatkossakin. Siksi talousarviossa esitetty liitolle myönnetyn tuen poistaminen on peruttava. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 100 000 euroa momentille 35.01.65 Suomen Metsästäjäliitto ry:lle jäsenistön aktiiviseen luonnonhoidon koulutukseen, kehittämiseen ja käytännön toimiin. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps