(Kuva: Littoistenjärven Osakaskunnat)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunnan toiminnan tukemiseen järven tilan parantamiseksi (15 000 euroa)

Eduskunnalle

Littoistenjärvi sijaitsee Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin rajalla. Järvi on suosittu vapaa-ajankalastus- ja virkistyskohde. Littoistenjärvi on myös linnustollisesti monipuolinen sekä pesimäaikana että muuttoaikaan. 

Järvi on monina vuosina kärsinyt runsaista sinileväkukinnoista. Tutkimusten mukaan tämä johtuu järven ylirehevöityneestä tilasta, johon erilaiset hoitotoimet eivät ole vaikuttaneet toivotulla tavalla. Järven ekologinen tila jää kauas EU:n vesipuitedirektiivin tavoitetason mukaisesta hyvästä tilasta. Vuonna 2017 järvi käsiteltiin haitallisia ravinteita saostavalla kemiallisella käsittelyllä, jonka sivuseurauksena järvi kirkastui tilapäisesti, mutta palautui myöhemmin takaisin sameaksi. Hoitokeinoina järvessä toteutetaan muun muassa ulkoisen kuormituksen vähentämistä, ilmastusta talvisin sekä hoitokalastusta. Hoitokunta tekee arvokasta työtä järven ennallistamiseksi ja järven tila on käsittelyn jälkeen merkittävästi parantunut, mutta sen tila vaatii edelleen jatkuvaa huolenpitoa. 

Littoistenjärven hoitokunnan vastuulla on järven hoidolliset toimenpiteet ja sillä on edustusta kaikista kolmen järven osakaskunnista. Jotta vesipuitedirektiivin tavoitteet saavutetaan, on vesistönhoitoa lisättävä huomattavasti. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 15 000 euroa momentille 35.10.22 Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunnan toiminnan tukemiseen. 

Helsingissä 8.10.2021 
Vilhelm Junnila ps