(Kuva: Eduskunta)

Jätin tänään valtion vuoden 2022 talousarvioon 25 talousarvioaloitetta sekä lisäksi 10 aloitetta yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja alueen kansanedustajaryhmän kanssa.

Valtiopäivätoimet liittyvät pääosin maakunnallisesti tärkeiden hankkeiden toteuttamiseen ja alueellisesti vaikuttavan toiminnan tukemiseen. Kokonaisuutena aloitteiden täysimääräinen toteuttaminen säästäisi valtiolle 3 471 000 euroa.

Vähennyksiä on euromääräisesti enemmän kuin mahdollisia lisäyksiä. Lisäksi yhteisissä aloitteissa olemme huomioineet momentin perusteluiden muutoksia, jolloin jo osoitettujen määrärahojen käyttöä voidaan ohjata tarkoituksenmukaisemmin ilman, että budjettiin tulee vastaavia lisäyksiä. Alla jättämäni talousarvioaloitteet (suluissa budjetin momentit):

– 5 476 000 Aluevaltuustoryhmille maksettavien tukien kohtuullistaminen (28.89.30)

+ 600 000 Vt 8 meluaidan rakentamiseen välille Härkämäki – Huhko (31.10.20)

+ 150 000 Kevyen liikenteen väylän suunnitteluun seututielle 192 Maskun Lemun ja Raision Somersojan välille (31.10.20)

+ 150 000 Loimaan Lauroistentien ja Köyliöntien perusparannukseen (31.10.20)

+ 100 000 Seututien 181 ja Karunantien sekä seututien 181 ja Korvalantien risteysten liikenneturvallisuuden parantamiseen (31.10.20)

+ 100 000 Suomen Metsästäjäliitto ry:lle ympäristötöihin (35.01.65)

+ 100 000 SEY Suomen Eläinsuojelu ry:lle toiminnan tukemiseen (30.20.20)

+ 88 000 Kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Kaarinan Vanhanunnantielle (31.10.31)

+ 75 000 Liedon Raukkalantien perusparannuksen suunnitteluun osuudella vt 10 risteys – Saukonojan koulu (31.10.20)

+ 75 000 Operaatio Ruokakassi ry:lle toiminnan tukemiseen (33.03.63)

+ 60 000 Puutiaisaivokuumerokotuksiin Naantalin saaristoalueille (33.70.20)

+ 50 000 Lounais-Suomen Partiopiiri ry:lle alueellisen partiotoiminnan tukemiseen (29.91.50)

+ 50 000 Maanpuolustusjärjestöjen tukemiseen Varsinais-Suomessa (27.10.50)

+ 50 000 Laitilan Limokorventien perusparannuksen suunnitteluun (31.10.20)

+ 50 000 Laitilan Kodisjoentien perusparannuksen suunnitteluun välille Kaurila – Suomela (31.10.20)

+ 45 000 Veljesapu-Perinneyhdistys ry:lle tutkimustoiminnan kehittämiseen (29.80.50)

+ 40 000 Valkoposkihanhien viljelyksille ja viheralueille aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja ehkäisyyn Varsinais-Suomessa (35.10.63)

+ 40 000 Loimaa-Seura ry:n toiminnan tukemiseen (29.80.50)

+ 32 000 Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Tarsasag ry:n toiminnan tukemiseen (29.80.50)

+ 30 000 Vt 10 Liedon ja Metsolantien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun (31.10.20)

+ 30 000 Vt 10 Liedon Nuolemonportin risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun (31.10.20)

+ 30 000 Vt 10 Liedon Kirkkotien risteyksen kääntymiskaistan suunnitteluun (31.10.20)

+ 25 000 Vapaa Kielivalinta ry:n toiminnan tukemiseen (29.10.51)

+ 20 000 Suomi-Armenia -yhdistys ry:n toiminnan tukemiseen (29.80.50)

+ 15 000 Littoistenjärven osakaskuntien hoitokunnan toiminnan tukemiseen ja järven tilan parantamiseksi (35.10.22)

 

Yhteisesti jätetyt aloitteet liittyvät muun muassa E18 Turun kehätien parantamiseen, Salon itäisen ohikulkutien tiesuunnitteluun, Kaarinan läntisen ohitustien rakentamiseen, valtatie 8:n Laitilan kiertoeritasoliittymän rakentamiseen ja valtatie 9:n parantamiseen välillä Liedon asema – Aura.

Edellä mainittujen lisäksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä on tehnyt tulevaan vaihtoehtobudjettiin liittyviä aloitteita.

Voit tutustua tarkemmin aloitteisiini  täällä.