Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valkoposkihanhien viljelyksille ja viheralueille aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja ehkäisyyn Varsinais-Suomessa (40 000 euroa)

Eduskunnalle

Valkoposkihanhet aiheuttavat Suomessa vuosittain mittavia omaisuusvahinkoja maanviljelijöille. Tämän lisäksi varsinkin eteläisessä Suomessa virkistyskäyttöön tarkoitetut rannat, golfkentät ja puistojen viheralueet kärsivät valkoposkihanhien ulosteista. Ehkäisytoimien riittämättömyys on lisännyt valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen määrää koko 2010-luvun ajan. Kuluva vuosi oli erityisen paha, sillä hanhien aikaisen muuton vuoksi luonnollista ravintoa oli saatavilla niukasti. Tämän seurauksena hanhet siirtyivät pelloille aterioimaan.  

Suomi tulkitsee EU:n lintudirektiiviä tiukasti, eikä valkoposkihanhien metsästäminen ja kannanhoito ole mahdollista, joten lintukanta jatkaa kasvuaan. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 40 000 euroa momentille 35.10.63 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää valkoposkihanhien viljelyksille ja viheralueille aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja ehkäisyyn Varsinais-Suomessa. 

Helsingissä 8.10.2021 
Vilhelm Junnila ps