Toimenpidealoite poikkeuksista raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikoihin Covid-19-pandemiasta johtuen
 
Eduskunnalle
 
Viking Line ja Tallink Silja ilmoittivat keskeyttävänsä liikennöinnin Helsingin ja Tukholman välillä koronavirustilanteen ja Suomen hallituksen 17.3. antaman Suomen rajat sulkevan päätöksen vuoksi. Sen jälkeen osa liikenteestä on siirretty Turun ja Kapellskärin välille. Koska vuoroja ei ajeta normaalin liikenteen mukaisesti, tulee Haaparannan merkitys kasvamaan. Pidentyneissä ajomatkoissa nykyiset raskasta liikennettä koskevat ajo- ja lepoaikavaatimukset tulisivat merkittävästi hidastamaan ja vaikeuttamaan kaikkea tavaraliikennettä.  
 
Ruotsin liikenneministeriö ilmoitti 16. maaliskuuta, että nykyisiin ajo- ja lepoaikoihin tehdään poikkeuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 14 artiklan kohdan 2 mukaisesti meneillään olevan Covid-19-pandemian seurauksena. Artiklan mukaan jäsenvaltio voi kiireellisissä tapauksissa myöntää poikkeuksia kuljettajien ajo- ja lepotaukovaatimuksiin enintään 30 päivän ajan. 
 
Ruotsin liikenneministeriön esittämät poikkeukset koskevat kuljettajan vuorokautista ja viikoittaista lepoaikaa sekä ajoaikaa. Suomessa samat poikkeukset mahdollistaisivat olemassa olevalle liikenteelle noin 30 %:n lisäkapasiteetin. Pitkissä matkoissa Suomen halki tai rajat ylittävässä liikenteessä yhdellä kuljettajalla olisi 60 % enemmän päiväsuoritetta. Poikkeuksilla annetaan kuljetusyrityksille paremmat keinot selvitä kuljettajien sairastumisista ja mahdollistetaan tavaroiden saatavuus sekä kaupankäynti. Tällä ehkäistään myös mahdollisia konkursseja. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin raskaan liikenteen kuljettajien ajo- ja lepoaikavaatimusten lieventämiseen Ruotsin mallin mukaisesti. 
 
Helsingissä 19.3.2020 
 
Vilhelm Junnila ps