Eduskunnan puhemiehelle

Koronakriisin pahentuessa hallitus ilmoitti 15 miljardin tukipaketista talouden ja työpaikkojen pelastamiseksi. Suuri osa tästä summasta jaetaan valtion omistaman erityisrahoitusyhtiö Finnveran kautta lainojen takauksina sekä yritysluottoina. 

Kriisin aikana Finnveralla on käytössään alkutakaus, pk-takaus ja Finnvera-takaus. Näillä kaikilla on yhteistä se, että yrittäjä neuvottelee pankin kanssa lainahakemuksen ja pankki hakee takauksen Finnveralta. Yrittäjä saa rahansa pankeilta eikä suoraan Finnveralta. 

Järjestely on yksinkertainen ja nopea. Ongelmaksi muodostuukin se, että Finnvera edelleen perii yrittäjältä takauksista järjestelypalkkion, joka riippuu lainan summasta. Yrittäjä siis hakee pankilta lainaa kriisistä selviämiseen ja maksaa siitä hyvästä valtio-omisteiselle Finnveralle satojen eurojen summan. Normaalissa lainatakauksessa tämä olisi ymmärrettävää, mutta jos tarkoitus on käyttää lisärahaa pienten yritysten auttamiseen, on järjestelypalkkion vaatiminen täysin perusteetonta. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen Finnveran yhä perimästä järjestelypalkkiosta ja aikooko hallitus puuttua omistajaohjauksen keinoin tähän epäkohtaan kriisin aikana? 

Helsingissä 3.4.2020 

Vilhelm Junnila ps

Elinkeinoministeri Mika Lintilä vastasi 24.4.2020. Vastaus on luettavissa täällä.