Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän suunnitteluun seututielle 192 Maskun Lemun ja Raision Somersojan välille (150 000 euroa)

Eduskunnalle

Maskun kunta on ehdottanut, että Kustavintie merkitään pyöräilyn seutureitteihin. Tämä on perusteltua, koska valtava määrä vapaa-ajanasukkaista käyttää kyseistä tietä. Tie on kuitenkin kapea ja vilkasliikenteinen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen on liikenneturvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Siksi myös kunnan antama lausunto Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksista kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Lemun risteyksen ja Raision Somersojan välille on otettava vakavasti.  

Väylä on tarpeellinen Saariston Rengastien kevyen liikenteen turvallisuuden kannalta, mutta myös Maskun kuntakeskusten välisenä liikenteenvälittäjänä. Kustavintiellä on ollut runsaasti liikenneonnettomuuksia, joissa pyöräilijät ovat olleet osallisina. Asiantila on välttämätöntä korjata pikaisella aikataululla. Pidemmällä aikavälillä on tärkeää, että kevyen liikenteen väylä ulotetaan aina Taivassaloon saakka ja siksi perusväylänpidon määrärahoja tulee vaiheittain osoittaa tälle hankkeelle vuodesta 2021 alkaen.  

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 150 000 euroa momentille 31.10.20 kevyen liikenteen väylän suunnitteluun seututielle 192 Maskun Lemun ja Raision Somersojan välille. 

Helsingissä 8.10.2021 
Vilhelm Junnila ps