Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Liedon Raukkalantien perusparannuksen suunnitteluun osuudella valtatien 10 ris-teys—Saukonojan koulu (75 000 euroa)

Eduskunnalle

Varsinais-Suomessa sijaitsevan Liedon kunnan Raukkalan kylän paikallistien 12287 liikenneturvallisuutta ja tierakennetta tulee parantaa osuudella valtatien 10 risteys—Saukonojan entinen koulu. Kyseinen neljän kilometrin pituinen osuus on liikenneturvallisuuden kannalta vaarallinen, ja siinä on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia, joista osa on johtanut loukkaantumisiin. Tietä käyttävät raskaan liikenteen lisäksi muun muassa alueen lapset koulumatkoihin. 

Destia Oy on tehnyt kuntotarkastuksen vuonna 2004 ja esiselvityksen vuonna 2008. Sekä tien kunto että liikenneturvallisuus todettiin puutteellisiksi. Tiellä on liikennemäärään nähden suhteellisen paljon raskasta liikennettä, vaikka tien kantavuuden on heikoimmillaan todettu olevan noin puolet vaaditusta. Tien poikkileikkaus on levinnyt sivulle huonon kantavuuden vuoksi, ja tien geometria on liikenneturvallisuuden kannalta kelvoton. 

Alueella oleva vesistösilta on vuosia sitten todettu huonokuntoiseksi. Puukantinen silta on valmistunut vuonna 1903 ja kansi on uusittu vuonna 1976. Silta peruskorjattiin vuonna 2013 ja tien alkuosa valtatieltä 10 lähtien päällystettiin vuonna 2020 n. 600 metrin matkalta. Päällystämätön 3,6 km:n osuus on ajoittain erittäin heikossa kunnossa ja se on jatkuvasti lanaamisen tarpeessa. Näin ollen tien asfaltointi säästäisi merkittävästi tien kunnossapitokustannuksia.  

Turvallisuuspuutteita esiintyy edelleen myös osuudella olevassa Kailassuonojan sillassa, josta puuttuvat kaiteet. 

Raukkalan paikallistien rakenteet tulisi korjata nopeasti vastaamaan nykyisiä olosuhteita. Turvattomuudentunne ei saa olla liikkumista rajoittava tekijä. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 75 000 euroa momentille 31.10.20 Liedon Raukkalantien perusparannuksen suunnitteluun osuudella valtatien 10 risteys—Saukonojan koulu. 

Helsingissä 30.9.2022 
Vilhelm Junnila ps