Toimenpidealoite kiinalaisyhtiöiden Huawei ja ZTE toiminnan rajoittamisesta ja 5G-teknologian poistamisesta siirtymäajalla

Eduskunnalle

Yhä useampi Euroopan maa katsoo, että kiinalaisyritykset Huawei ja ZTE ovat uhka kansalliselle turvallisuudelle. Myös kansalliset turvallisuuspalvelut, kuten Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo ja Ison-Britannian MI6, ovat kutsuneet Kiinaa yhdeksi suurimmista maihinsa kohdistuneista turvallisuusuhkista. 

Aiemmin tällä viikolla Ruotsi liittyi niiden lukuisten maiden joukkoon, jotka kieltävät kiinalaisyhtiöiden teknologian käytön 5G-verkkojen yhteydessä. Iso-Britannia päätyi samaan ratkaisuun viime heinäkuussa. Maat ovat olleet huolissaan muun muassa Kiinan lainsäädännöstä, jonka mukaan maan yritykset ja yksityishenkilöt ovat osallisena tiedustelutiedon hankinnassa. 

On selvää, että samat periaatteet, jotka ovat johtaneet esimerkiksi Ruotsin tekemään ratkaisuun pätevät myös Suomessa. Myös Saksa ja Ranska ovat merkittävästi rajoittamassa kiinalaisten verkkotoimittajien asemaa kyberturvallisuussyistä. Ruotsissa kiinalaisyhtiöiden teknologia on poistettava maasta vuoteen 2025 mennessä ja Isossa-Britanniassa vuoteen 2027 mennessä. Maat vaativat lisäksi keskeisten funktionaalisten toimintojen palauttamista, joista osa kiinalaistoimittajien tekemien ratkaisujen vuoksi nyt sijaitsee ulkomailla. Ruotsin mukaan ratkaisu edistää yhteiskunnan digitalisoitumista. 

Kansallisen turvallisuuden lisäksi Suomi hyötyisi asiasta kilpailullisesti, koska Nokia on saavuttanut suurempia markkinaosuuksia ja päässyt osalliseksi sellaisiin toimitussopimuksiin, joihin sillä ei muuten olisi ollut mahdollisuutta. Hallituksen tuleekin tehdä ratkaisu mahdollisimman pian, sillä Huawein ja ZTE:n ruotsalainen kilpailija Ericsson on jo saanut muuttuneesta tilanteesta kaupallista hyötyä. Suomen tulee yhtyä länsimaiseen rintamaan ja tehdä samankaltaisia ratkaisuja, joihin muualla länsimaisessa arvoyhteisössä on päädytty.  

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rajatakseen kiinalaisyhtiöt Huawei ja ZTE tarjouskilpailujen ulkopuolelle, rajoittaakseen laitteiden käyttöä ja velvoittaakseen sekä yritykset että julkisen hallinnon poistamaan kaiken kiinalaisyhtiöiden 5G- ja liitännäisteknologian tarkoituksenmukaisella siirtymäajalla. 

Helsingissä 4.12.2020 

Vilhelm Junnila ps
Ritva Elomaa ps
Sanna Antikainen ps
Sebastian Tynkkynen ps
Ano Turtiainen at