Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Laitilan Limokorventien ja Valkontien perusparannuksen suunnitteluun (50 000 euroa)

Eduskunnalle

Laitilan Limokorventie toimii yhdystienä valtatielle 8 muun muassa Katinhännän, Isokylän ja Kaivolan kylien asukkaille ja yrityksille, minkä lisäksi tiellä on suuri merkitys teollisuuden puu- ja raaka-ainekuljetuksille. Limokorventie on Väyläviraston mukaan lähes koko matkalta huonossa tai erittäin huonossa kuntoluokituksessa. Valkontiellä on myös suuri paikallinen merkitys asukkaiden liikkumiseen, mutta tien länsipuolen päällystetty osa on päässyt erittäin heikkoon kuntoon, eivätkä pelkät paikkaustoimenpiteet enää ole kunnossapidon kannalta riittäviä. Huonokuntoisuudesta johtuen tiet ovat jopa vaarallisia. Liikenneturvallisuuden ja tienkäyttäjien kannalta on ehdottoman tärkeää, että suunnitelmat ja alkuvalmistelut teiden kunnostamis- ja parannustoimille aloitetaan pikaisesti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 50 000 euroa momentille 31.10.20 Laitilan Limokorventien ja Valkontien perusparannuksen suunnitteluun. 

Helsingissä 30.9.2022 
Vilhelm Junnila ps