Kirjallinen kysymys Turun saariston postinjakelun heikentämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen valtion enemmistöomisteinen Posti ilmoitti tekevänsä muutoksia postinjakeluun Turun saaristossa 3.6.2019 alkaen. Jo aiemmin muutokset ovat koskeneet tiettyjä saaria Nauvossa, Houtskarissa ja Rymättylässä. Jatkossa yhteysalusreittien varrella oleville saarille jaettaisiin postia vain kerran viikossa. Posti perustelee muutoksia nykyisellä postilailla, jossa viitataan vaikeakulkuiseen saaristo- ja erämaa-alueeseen. Tiedotteessaan posti rinnastaa postinumeroalueet 21195 Velkua (Palva ja Velkuanmaa), 21720 Korpoström, 21740 Utö, 23390 Iniö, 25940 Hiittinen, 25950 Rosala ja 25960 Högsåra tällaisiksi alueiksi. Aiemmin postia on jaettu saarille yhdestä viiteen kertaan viikossa.

Postilain tulkinta edellä mainitulla tavalla on kuitenkin kyseenalaista, koska osalle mainituista alueista kulkee yhteysaluksen sijaan lossi. Näin on esimerkiksi väleillä Teersalo—Palva ja Palva—Velkuanmaa, joita ei voida siitä syystä pitää erityisen vaikeakulkuisina. Samaa reittiä käyttävät päivittäin kymmenet koululaiset ja saarilta käydään myös päivittäin töissä mantereen puolella.

Posti perustelee päätöstään myös kustannussäästöillä. Yhteysaluspalvelu on osalla alueista kuitenkin hyvin edullista. Paremmalla yhteistyöllä yhteysaluksien ja ELY-keskuksien kanssa postia voidaan jakaa toimivalla ja oikeudenmukaisella tavalla myös jatkossa. Posti jakaa postin ainoastaan lähtösatamaan ja yhteysalus siitä edelleen saariin. Alus ei vie postia saareen kuitenkaan ilman henkilöliikennettä, mikä on ymmärrettävää. Monessa paikassa posti käy joka tapauksessa useita kertoja viikossa, kuten esimerkiksi Pärnäisissä Utön reitillä ja Haapalassa, jossa etäisyys postilaatikoista yhteysaluksen lähtöpaikkaan on noin 100 metriä. Todelliset kustannussäästöt saariston palvelutason merkittävällä heikentämisellä ovat edellä mainitusta johtuen melko pieniä.

Omistajaohjauksen näkökulmasta on syytä huomioida laki saariston kehityksen edistämisestä (494/1981). Lain 5 §:n mukaan valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. Sen lisäksi, mitä 5 §:ssä on säädetty, valtion ja kuntien on 6 §:n perusteella huolehdittava siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään muut peruspalvelut sekä saaristo-oloissa tarvittavat erityispalvelut kohtuullisin kustannuksin ja kohtuullisella etäisyydellä.

Postilain (415/2011) 18 §:ssä määritetään poikkeukset keräily- ja jakelutiheydestä. Sen mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on tarvittaessa ratkaistava, mitkä taloudet kuuluvat keräily- ja jakelutiheydestä tehdyn poikkeuksen piiriin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko asianomainen ministeri tietoinen Postin kyseenalaisesta tavasta tulkita postilain mahdollistamaa poikkeusta keräily- ja jakelutiheyteen Turun saaristossa

ja  mihin toimiin asianomainen ministeri ryhtyy, jotta postinjakelu Naantalin, Paraisten ja Kemiönsaaren alueella voidaan turvata postilain ja saaristolain mukaisena myös jatkossa?

Helsingissä 3.5.2019

Vilhelm Junnila ps
Sandra Bergqvist r
Hanna Kosonen kesk

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner vastasi 22. 5. 2019. Vastaus on luettavissa täällä.