(Kuva: Nelg, wikipedia)
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Turun kehätien vaiheittaisen suunnitelman nopeuttamiseen (500 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Turun kehätien kehittäminen TEN-T-ydinverkon vaatimuksia vastaavaksi kustantaa vuoteen 2030 mennessä noin 340 miljoonaa euroa. Työt ovat parhaillaan käynnissä kohdassa Kausela—Kirismäki. Tämän jälkeen ne etenevät kohti Raisiota. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aikataulu on muilta osin tarkoituksenmukainen, mutta Naantalin kohdan voisi aloittaa jo paljon suunniteltua aikaisemmin, ennen huomattavan monimutkaista ja aikaa vievää Raision tunneli- ja eritasoratkaisua. 
 
Tämä on perusteltua, koska Naantalilla ovat kaavoitukselliset ja tekniset valmiudet jo olemassa ja lisäksi tiejärjestelyt tulisi saada kaupan palveluita tukevaksi mahdollisimman pian. Vaiheittaista suunnittelua voidaan tiivistää ja hankkeelle suunniteltua 20 miljoonan euron määrärahaa siirtää aikaisemmille vuosille. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 31.10.20 Turun kehätien vaiheittaisen suunnitelman nopeuttamiseen. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps