Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Berde ry:lle verkkokirjoittelusta aiheutuneeseen ahdistukseen ja mielipahaan (100 euroa)
 
Eduskunnalle
 
On ollut sydäntä särkevää seurata, kuinka tasa-arvo ja monikulttuurisuusaktiivi Abdirahim “Husu” Hussein on joutunut julkisuudessa kovan paineen alle verkkokirjoittelusta. Hänen kaltaisiaan on monikulttuurisessa maailmassa jo useita. Esimerkiksi maahanmuuttajien Berde-yhdistys on ilmaissut vastaavanlaisia huolia. Yhdistyksen tavoitteena on integroida somalialaisia suomalaiseen yhteiskuntaan. A-klinikkasäätiön mukaan verkossa on jo arkea kohdata myös vakavia mielenterveyden häiriöitä, itsetuhoisuutta, perheväkivaltaa ja pitkäaikaisia traumoja.  
 
Valtioneuvosto julkaisi 4.10.2019 tutkimuksen vihapuheen vaikutuksista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tutkimus käsitteli yhteiskunnallisiin vaikuttajiin kohdistuvia negatiiviseksi koettuja ilmaisuja julkisessa keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa penättiin seurattavaksi hälytyssanoja, joissa vihapuheeksi listattiin muun muassa seuraavat termit: hyysätä, kukkahattutäti ja soijapoika. Edellä mainittujen ilmausten johdosta voi seurata ahdistusta ja mielipahaa. Kuitenkaan esimerkiksi “fasisti” tai “rasisti” ilmausten ei todettu aiheuttavan vastaavia tunteita, eikä niitä määritelty hälytyssanoiksi. Sosiaalinen media on ankara, etenkin päättäjiä ja mediapersoonia kohtaan. Sen vuoksi meidän tulee osoittaa myötätuntoa ahdistuksesta ja mielipahasta kärsiville. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 100 euroa momentille 29.01.53 Berde ry:lle verkkokirjoittelusta aiheutuneeseen ahdistukseen ja mielipahaan. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps