Kirjallinen kysymys koronarajoitusten kohdentamisesta ja vieraskielisten suuresta osuudesta koronatartunnoissa

Eduskunnan puhemiehelle

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaan vieraskielisten eli muiden kuin suomen- ja ruotsinkielisten osuus koronatartunnoista on otantojen perusteella noussut neljäänkymmeneen, jopa viiteenkymmeneen prosenttiin. Turussa vaihto-oppilaiden bileet ovat toimineet varsinaisina koronalinkoina.

Tartuntaryppäitä on selitetty tiiviimmällä asumisella ja etätyömahdollisuuksien puuttumisella. Kuitenkin Helsingin Sanomissa maahanmuuttajat myönsivät suoraan, ettei rajoituksia edes haluta noudattaa ja niitä, ketkä noudattavat, on karsastettu maahanmuuttajayhteisöissä.

Nyt hallitus suunnittelee liikkumisrajoituksia, jotka rankaisevat alueellisesti ja kollektiivisesti kaikkia kansalaisia, vaikka suuri osuus koronatartunnoista on johtunut vieraskielisten välinpitämättömyydestä ja keskittynyt hyvin rajatuille alueille. Samaan aikaan ravintolat ja kivijalkamyymälät joutuvat sulkemaan ovensa, vaikka niissä olisi tutkimusten mukaan esiintynyt vain vähän koronatartuntoja. Myös evankelisluterilaisen kirkon toimintaan kohdistetaan rajoituksia, mutta muiden uskontokuntien rukoushuoneita koskevista rajoituksista ei ole ollut julkisuudessa tietoa.

Kansalaiset ovat kuuliaisia noudattamaan erilaisia suosituksia ja velvoitteita. Koronarajoitusten kohdentaminen tulee kuitenkin suunnitella niin, että ne tehoavat siellä missä tartuntoja on HUS:n ja THL:n tilastodatan perusteella ollut korostetun paljon, eikä ryhtyä rankaisemaan kollektiivisesti kaikkia kansalaisia ja elinkeinonharjoittajia, jotka toimivat vastuullisesti ja muut huomioiden.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi hallitus kohdentaa koronarajoitukset alueellisesti ja kollektiivisesti, eikä keskity rajatumpiin alueisiin ja ryhmiin, joissa koronatartuntoja on terveysviranomaisten mukaan ollut korostetun paljon

ja

koskevatko kokoontumis- ja muut liikkumisrajoitukset kaikkien uskontokuntien rukoushuoneita, esimerkiksi moskeijoita?

Helsingissä 25.3.2021

Vilhelm Junnila ps

 

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru  vastasi kysymykseen 22.4.2021. Vastaus luettavissa täällä.