Nesteen Naantalin jalostamon lakkauttaminen ja toimintojen uudelleenjärjestäminen siirtyy seuraavaan vaiheeseen. Selvitysmies Panu Routila jätti tänään loppuraportin Naantalin seudun teollisen tulevaisuuden selvityksestä ja nyt on tavoitteena saada työpaikkoja bio- ja kiertotalouden investoinneilla. Naantali, Turku ja Raisio tulevat perustamaan tätä varten oman kehitysyhtiön, joka ei kuitenkaan ole niin sanottu teollisuuspuistoyhtiö vaan valtion, kuntien ja yritysten yhteisrahoituksella on tarkoitus saada alueesta bio- ja kiertotalouden alue.

Jo tiedossa olevat hanke-aihiot keskittyvät elektrolyysilaitoksen (vety), biojalostamon ja kuivanmaan kalankasvatuksen ympärille. Neste ja Fortum osallistuvat rahoitukseen merkittävästi. Nyt esiin tulleet asiat täyttävät vasta neljänneksen alueesta, joten muitakin mahdollisuuksia varmasti löytyy. Erityisesti Naantalin satamatoiminnoissa aukeaa aivan uudet mahdollisuudet. Nimensä tässä vaiheessa julkisuuteen ovat uusiutuvilla energianlähteillä tuotettavan vedyn osalta antaneet Fortum Oyj ja P2X Solutions Oy ja biojalostamon osalta Chempolis Oy, Wega Group Oy ja Munax Oy sekä kalankasvatukseen liittyen Fifax Ab.

Pidän tässä vaiheessa potentiaalisimpana elektrolyysiin perustuvaa vetylaitosta ja biomassaan perustuvaa jalostamoa, mutta taustalla on muitakin tekijöitä. Nyt edetään nopeasti ja kehitysyhtiön perustaminen on meillä käsiteltävänä Naantalin kaupunginhallituksessa jo tulevana maanantaina. Pitää kuitenkin huomioida, että aivan hetkessä eivät valtavat teolliset toiminnot synny, joten puhutaan kuitenkin useiden vuosien aikajänteestä, vaikka ensimmäisiä investointeja odotetaan jo syksyllä. Työ siis jatkuu.