Talousarvioaloite rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman hankkeisiin ehdotetun määrärahan poistamisesta (-120 000 euroa)

Eduskunnalle

Rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman tavoitteena on torjua rasismia ja syrjintää sekä edistää hyviä väestösuhteita. Ohjelma perustuu hallitusohjelman kirjauksiin. 

Toimintaohjelmaa valmistelee laajapohjainen työryhmä, joka suunnittelee tilannearvion pohjalta toimenpidekokonaisuuden rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi yhteiskunnan eri osa-alueilla. 

Oikeusministeriön mukaan toimintaohjelma hyväksytään valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuoden 2021 aikana ja toimenpiteitä toteutetaan vuosina 2021—2022. Koska käsittelyssä on vuoden 2023 budjetti, ei ole mitään perustetta jatkaa enää tuen maksamista. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta poistaa momentilta 25.01.50 rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman hankkeisiin ehdotetun 120 000 euron määrärahan. 

Helsingissä 30.9.2022 

Vilhelm Junnila ps