Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen Varsinais-Suomessa (50 000 euroa)

Eduskunnalle

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on aatteellista vapaaehtoista kansalaistoimintaa, jolla lujitetaan kansalaisten maanpuolustustahtoa ja tuetaan sekä viranomaisten että kansalaisten kykyä selviytyä eri turvallisuustilanteista. Vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta tukee viranomaisten varautumista esimerkiksi toteuttamalla viranomaisten antamia tehtäviä ja ylläpitämällä koulutustiloja. Vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevät järjestöt ja niiden laaja jäsenkunta pitävät osaltaan yllä kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -taitoja.  

Varsinais-Suomi saaristoisena rannikkoalueena aiheuttaa omat erityisvaatimuksensa myös vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä. Toiminnan järjestäminen saaristossa tuo omat haasteensa jo pitkien etäisyyksien puolesta, maayhteyden puutteen takia tai yleisesti merenkäynnin aiheuttaman haitan vuoksi. Saaristo on kuitenkin olennainen osa Suomea myös vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa.  

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 50 000 euroa momentille 27.10.50 Varsinais-Suomessa toimivien maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen. 

Helsingissä 8.10.2021 
Vilhelm Junnila ps