Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Loimaa-Seura ry:n toiminnan tukemiseen (40 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Vuonna 1954 perustetun Loimaa-Seuran tarkoitus on paikallisen perinteiden ja historian tallentaminen ja vaaliminen. Seuran toimintaan kuuluu myös työskentely Loimaan seudun kehittämisessä, ottaen huomioon paikalliset erityispiirteet yhdessä muiden paikallisjärjestöjen kanssa. Seura toimii aktiivisesti ja sillä on yli 300 jäsentä. 
Seura ylläpitää neljää loimaalaista museota: kotiseutumuseo, koulu-, mylly- sekä pajamuseo. Lisäksi seura järjestää kotiseutupäiviä, seuraa alueensa tapahtumia, antaa lausuntoja paikallisissa päätöksissä ja vaalii Loimaan luontoa ja kulttuuriympäristöä. 
 
Pääosin vapaaehtois- ja talkoovoimin toteutettu kotiseutumuseoiden ja muiden paikallisten historiallisten kohteiden vaaliminen ja ylläpito on tärkeä osa kansallisen kulttuuriperintömme säilymistä. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 40 000 euroa momentille 29.80.50 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Loimaa-Seura r.y:n toiminnan tukemiseen. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps