(Kuva: VTV)

Kirjallinen kysymys Valtiontalouden tarkastusviraston ydintoiminnan palauttamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Laissa valtiontalouden tarkastusvirastosta mainitaan, että tarkastusviraston tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Iltalehti sekä monet muut mediat uutisoivat perjantaina 2.4.2021, että Valtiontalouden tarkastusvirasto on pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin johdolla erkaantunut sille laissa säädetyistä tehtävistään. Asiaa varten oli haastateltu seitsemäätoista virastossa työskentelevää tai aiemmin työskennellyttä virkamiestä aina johtoryhmätasolta tukitoimintojen rivivirkamiehiin asti. Sittemmin eduskunnan kansliatoimikunta on pidättänyt Yli-Viikarin virantoimituksesta. 

Viraston vuosikertomuksen luvut osoittavat, että Yli-Viikarin aikana on järjestelmällisesti vähennetty viraston ydintoimintaa eli valtiontalouden tarkastamista. Tarkastustoimintaan ei käytetä enää kolmasosaakaan kaikesta virastossa tehdystä työajasta, vaan esimerkiksi kansainvälisen toiminnan osuus on monikymmenkertaistunut.  

Haastateltavien mukaan viraston tarkastustoimintaa on järjestelmällisesti muokattu tarkastuskohteiden johdolle mieluisammaksi. Sen lisäksi, että tarkastusaiheita on valittu miellyttämään tarkastuskohteita, on Iltalehden tietojen mukaan myös itse tarkastusraportteja kirjoitettu esimiesvoimin uusiksi, jotta ne eivät herättäisi poliitikkojen tai tarkastuskohteen virkamiesjohdon ärtymystä. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus ryhtyy, että Valtiontalouden tarkastusvirasto saadaan palautettua hoitamaan sille laissa määrättyä perustehtävää: tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista? 

Helsingissä 9.4.2021 

Vilhelm Junnila ps
Jari Koskela ps 

 

ValtiovarainministeriMatti Vanhanen vastasi kysymykseen 29.4.2021. Vastaus luettavissa täällä.