EU:ssa on päätetty aiempaa kunnianhimoisemmista maatalouden ympäristö- ja ilmastotavoitteista. Uudella CAP-kaudella (Common Agricultural Policy) maataloustuista ympäristö- ja ilmastosidonnaiseksi on tarkoitettu 40 prosenttia kokonaisuudesta.

Maatalouspolitiikalla on vaikutusta vesien ja meren tilaan. Kuluvalla maataloustukien seitsenvuotiskaudella yhteensä Suomen reilun kahdeksan miljardin kokonaistukipotista on ohjattu yli 1 700 miljoonaa euroa ympäristökorvausjärjestelmään.

(…)

Varsinais-Suomen kansanedustajat vaativat maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden painottamista jatkossa rannikolle, jossa vesien ja meren tila on hyvää huonompi, ravinnekuormitus on suuri ja maaperä eroosioherkkä.

– Kaikkein kuormittavimmille alueille tarvitaan korkeampi tukitaso. Korkean kuormituksen peltolohkoja on vain noin 10–20 prosenttia kokonaispeltoalasta. Tiedämme missä nämä pellot sijaitsevat, jostain syystä tätä tietoa ei kuitenkaan hyödynnetä toimenpiteiden kohdistamisessa. Syyttä suotta vaadimme viljelijältä enemmän, jos emme jo lähtökohtaisia kohdenna tukia tarkoituksenmukaisesti, kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps.) sanoo.

Koko uutinen luettavissa Aamuset-lehden verkkosivuilta täällä.