Valtiovarainvaliokunnan jäsen Vilhelm Junnila (ps.) ja valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) ovat eri linjoilla dieselin hinnankorotuksista. Junnila totesi eduskunnan kyselytunnilla, että korotukset nestemäisten polttoaineiden valmisteveroihin ja parafiinisen dieselöljyn verotuen poistaminen johtavat myös ympäristöystävällisen dieselin litrahinnan korotuksiin. Junnila ihmetteli miten suunnitelmat ovat linjassa tehtyjen ilmastolupausten kanssa.

Lintilä vastasi, ettei biodieselin tukeen ole tulossa mitään muutosta. Junnila ei ollut vastaukseen tyytyväinen ja kirjallisessa kysymyksessä hän vaatii Lintilää tarkentamaan lausuntoaan. Väitteensä tueksi Junnila on selvittänyt energiasisältöveron, hiilidioksidiveron, huoltovarmuusmaksun ja verotuen poistamisen vaikutukset biodieselöljyn kaikkiin tuoteryhmiin.

– Laskelmien perusteella arvioin, ettei ministerin toteamus siitä, ettei biodieselin tukeen olisi tulossa mitään muutosta, voi sellaisenaan pitää paikkaansa, Junnila toteaa.

Asiasta lisää kertoo Aamuset-kaupunkimedia:
https://aamuset.fi/artikkeli/4708810/Junnila+eri+mielta+Lintilan+kanssa+dieselin+hinnankorotuksista+vaatii+ministerilta+tarkennusta