Eduskunnan puhemiehelle

Maahanmuuttovirasto ilmoitti 19.9.2019, että vuonna 2015 turvapaikanhakijana Suomeen tulleet voivat hakea pysyvää oleskelulupaa. Pysyvä oleskelulupa on toistaiseksi voimassa oleva, eli sen voimassaoloaikaa ei ole yksiselitteisesti rajoitettu. Kansainväliseen suojeluun perustuvan väliaikaisen ja sen jälkeen mahdollisesti pysyvän oleskeluluvan perusteena käytetään usein lähtömaan turvallisuustilannetta. Maahanmuuttoviraston linjaukset eri maiden turvallisuustilanteesta kuitenkin muuttuvat pitkittyneiden konfliktien päättyessä.

Turvallisuustilanteen muuttuessa oleskeluluvan perusteena oleva suojelutarve ei enää vastaa tosiasiallista ja tarkoituksenmukaista syytä nauttia suojelua ja anna oikeutta turvapaikkaan. Monet maat ovatkin arvioineet suojelutarpeen uudelleen esimerkiksi Somalian, Afganistanin ja Irakin turvallisuustilanteiden muuttuessa. Myös Suomi on toisinaan päivittänyt esimerkiksi Somalian turvallisuustilannetta, mutta sen vaikutukset pysyvien oleskelulupien myöntämiseen ovat jääneet rajallisiksi. Maahanmuuttoviraston on nyt ryhdistäydyttävä.

Turvapaikkajärjestelmää ei tule väärinkäyttää pysyvän oleskeluvan saamiseksi tilanteissa, joissa aikaisemmin epävakaa tilanne on kehittynyt ja muuttunut siten, että kohteessa on mahdollista lomailla. Tällaisissa tilanteissa on kotiinpaluun aika.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus arvioinut lähtömaiden turvallisuustilanteen kehitystä osana turvapaikanhakijoiden oleskelulupien myöntämistä ja  

mihin toimiin se ryhtyy, ettei kansainvälisen suojelun perusteella anneta pysyviä oleskelulupia tilanteissa, joissa suojelutarvetta ei enää käytännössä ole? 

Helsingissä 25.9.2019

Vilhelm Junnila ps

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi 17.10.2019. Vastaus on luettavissa täällä.