Eduskunnan puhemiehelle

Totesin kyselytunnilla 19.9.2019, että ympäristöystävällisen dieselin litrahinnan korotukset tulevat eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan olemaan lähes 7 sentistä 13 senttiin. Ihmettelin, miten tällaiset suunnitelmat ovat linjassa tehtyjen ilmastolupausten kanssa. Ministeri Lintilä vastasi ministeriaitiosta, ettei biodieselin tukeen ole tulossa mitään muutosta.

Verotuen poistamisen vaikutukset koskevat käsitykseni mukaan kuitenkin kaikkia biodieselöljyn tuoteryhmiä. Nykytilanteessa tuoteryhmien 52—54 (biodieselöljy, biodieselöljy R, biodieselöljy T) energiasisältövero on 30,04 senttiä/litra ja luokissa 55—57 (biodieselöljy P, biodieselöljy P R, biodieselöljy P T) 25,95 senttiä/litra.

Ehdotetun muutoksen (nestemäisten polttoaineiden valmisteverojen korotukset) jälkeen nämä kohoaisivat 35,55 senttiin/l ja 31,52 senttiin/l. Lisäksi hiilidioksidiveroon kohdistuu pienempiä muutoksia alaspäin, mutta niillä ei ole kokonaisuuden kannalta suurta merkitystä. Huoltovarmuusmaksu pysynee samana.

Kokonaisuutena, kun huomioidaan verotuen poistamisen vaikutukset, arvonlisäverollinen muutos luokissa 52—54 on 6,7—6,8 senttiä litralta ja luokissa 55 ja 56 13,1—13,2 senttiä litralta. Tuoteryhmä 57 on ainoa, jossa korotus jäisi tätä alhaisemmaksi (4,9 senttiä/l), koska kyseisen tuoteryhmän osalta erotuksissa on huomioitava nykyinen EU:n vähimmäisverotaso, 33 senttiä/litra.

Kun huomioidaan valmisteveronkorotukset (250 miljoonaa euroa) ja verotuen poistaminen (120 miljoonaa euroa), päästään edellä mainittuihin lukuarvoihin. Parafiinisten dieselöljyjen verotuen poistumisen aiheuttama veronkorotus saattaa kuitenkin jakautua hintamuutoksena myös eri tavalla kuin nykyisen mukaisen verotuen alaisiin polttoaineisiin. Osassa tuoteryhmiä korotukset voivat siis olla suurempia ja toisissa pienempiä, mutta kokonaisuutena arvion voidaan olettaa kuvaavan ehdotettuja veronkorotuksia. Edellä mainitun perusteella arvioin, ettei ministerin toteamus siitä, ettei biodieselin tukeen olisi tulossa mitään muutosta, voi sellaisenaan pitää paikkaansa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Voiko asianomainen ministeri tarkentaa lausuntoaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverojen ja parafiinisten dieselöljyjen verotuen poistamisen vaikutuksista biodieselin hintaan?

Helsingissä 20.9.2019

Vilhelm Junnila ps

Valtiovarainministeri Mika Lintilä vastasi 15.10.2019. Vastaus on luettavissa täällä.