Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Laitilan Kodisjoentien perusparannuksen suunnitteluun välille Kaurila—Suomela (50 000 euroa)

Eduskunnalle

Kodisjoen tie Laitilan Ihodessa välillä Kaurila—Suomela on Väyläviraston mukaan lähes koko matkalta huonossa tai erittäin huonossa kuntoluokituksessa. Liikenneturvallisuuden ja tienkäyttäjien kannalta on ehdottoman tärkeää, että suunnitelmat ja alkuvalmistelut tien mahdolliselle asfaltoinnille, leventämiselle ja muille perusparannus- ja korjaustoimille aloitetaan pikaisesti.  

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 50 000 euroa momentille 31.10.20 Laitilan Kodisjoentien perusparannuksen suunnitteluun välille Kaurila—Suomela. 

Helsingissä 8.10.2021 
Vilhelm Junnila ps