Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vapaa Kielivalinta ry:n toiminnan tukemiseen (25 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Kansainvälistyneessä Suomessa kielitaidon merkitys on suurempi kuin koskaan aiemmin. Työelämässä tarvitaan monipuolisesti eri kielten osaajia, varsinkin isojen maailmankielten kuten saksa, ranska, espanja, ja sijaintimme takia tietenkin venäjä. Vapaa kielivalinta ry pyrkii edistämään suomalaisten monipuolista kielten osaamista ja valinnan vapautta, sekä herättämään aihepiiriä koskevaa reipasta, avointa ja moniarvoista keskustelua. Yhdistys seuraa kyseisten oikeuksien kehitystä, tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 25 000 euroa momentille 29.10.51 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Vapaa Kielivalinta ry:lle monipuolisen ja vapaaehtoisuuteen perustuvan kielitarjonnan edistämiseen. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps