Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Veljesapu-Perinneyhdistys ry:lle tutkimustoiminnan tukemiseen (45 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Veljesapu-Perinneyhdistyksen tarkoituksena on olla Saksan sotavoimissa vuosina 1941—1943 palvelleiden suomalaisten vapaaehtoisten epäpoliittisena yhdyssiteenä ja avustaa mahdollisuuksien mukaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia edellä mainittuja henkilöitä sekä heidän perheitään. 
 
Yhdistys myös tekee historiantutkimusta ja julkaisee artikkeleja ja kirjoja suomalaisten vapaaehtoisten vaiheista niin sodassa kuin sodan jälkeenkin. Vuonna 2013 julkaistu matrikkeli esimerkiksi kokoaa yhteen kaikkien värvättyjen tiedot, sisältäen laajaa tutkimusta myös siitä, minne ja milloin vapaaehtoiset ovat kaatuneet, sekä mihin heidän maalliset jäännöksensä ovat jääneet. 
 
Saksan asevoimiin lähteneet 1 197 vapaaehtoista suomalaista ovat osa Suomen veteraaniperintöä, ja tutkimus sekä tiedon ylläpito ja koonti ovat tärkeitä tämän historian säilyttämisessä. Nykyinen tutkimus aiheesta on verrattain yksipuolista. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 45 000 euroa momentille 29.80.50 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Veljesapu-Perinneyhdistys ry:lle tasapuolisen historiantutkimuksen edistämiseen. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps