Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän suunnitteluun Kaarinan Vanhanunnantielle (88 000 euroa)

Eduskunnalle

Vanhanunnantie on Kaarinan suurin yksityistie. Pituudeltaan tie on 4,3 km, ja sen molemmissa päissä sijaitsee koulu. Tien varrella asuu n. 150 taloutta. Muutama vuosi sitten Poliisi on antanut lausunnon ja pitänyt koulutietä vaarallisena. Lausunnon mukaan tie on suurelta osin pientareeton, valaisematon ja erittäin mutkainen. Koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeen mukaan tien suunnassa kulkeminen on turvallista, jos tiellä on pyörätie tai jalkakäytävä sekä vähintään metrin leveä piennar ja tievalaistus. Näitä ominaisuuksia ei ole Vanhanunnantiellä. Leveydeltään tie on kapeimmillaan vain 4,2 m ja näkemäprosentti huono. 

Koska tien molemmissa päissä sijaitsee koulu, on Vanhanunnantien turvallisuuden parantaminen kevyen liikenteen osalta ehdottoman tärkeää. Erillinen kevyen liikenteen väylä lisää koulumatkalaisten turvallisuutta olennaisesti sekä lisää alueen käyttöarvoa luoden turvallisen ulkoilureitin alueen asukkaille. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 88 000 euroa momentille 31.10.31 Kaarinan Vanhanunnantien kevyen liikenteen väylän suunnitteluun.

Helsingissä 16.10.2020 

Vilhelm Junnila ps