(Kuva: Vapaa Kielivalinta ry)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Vapaa Kielivalinta ry:n toiminnan tukemiseen (25 000 euroa)

Eduskunnalle

Kansainvälistyneessä Suomessa kielitaidon merkitys on suurempi kuin koskaan aiemmin. Työelämässä tarvitaan monipuolisesti eri kielten osaajia, varsinkin isojen maailmankielten, kuten saksa, ranska, espanja ja sijaintimme takia tietenkin venäjä. Vapaa kielivalinta ry pyrkii edistämään suomalaisten monipuolista kielten osaamista ja valinnan vapautta sekä herättämään aihepiiriä koskevaa reipasta, avointa ja moniarvoista keskustelua. Yhdistys seuraa kyseisten oikeuksien kehitystä, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 25 000 euroa momentille 29.10.51 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Vapaa Kielivalinta ry:lle monipuolisen ja vapaaehtoisuuteen perustuvan kielitarjonnan edistämiseen.

Helsingissä 16.10.2020 

Vilhelm Junnila ps