(Kuva: Suomi-Unkari Seura)

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Suomi—Unkari Seura – Finn-Magyar Tarsasag ry:n toiminnan tukemiseen (32 000 euroa)

Eduskunnalle

Vuonna 1950 perustettu Suomi-Unkari Seura on suurimpia ja aktiivisimpia ystävyysseuroja. Sillä on noin 3 000 aktiivisen jäsenen ja noin 40 toimivan paikallisen yhdistyksen koko maan kattava verkosto. Seura ja sen paikallisyhdistykset järjestävät mm. kielikursseja, kulinarismia, viiniharrastusta, matkoja ja myyjäisiä sekä koululais- ja opiskelijavaihtoa. Seuran johtaman projektin puitteissa tuotettu unkarin kielen ja kulttuurin oppimateriaali Unkaria helposti on käytössä useiden opistojen kursseilla, ja se on innostanut myös itsenäiseen kielenopiskeluun. 

Koska poliittinen tilanne maailmalla on jännittynyttä ja keskustelu maailmalla ja jopa meillä Suomessa yhä enemmän kahtiajakautunutta, ovat erilaiset ystävyysseurat tärkeitä sillanrakentajia eri kansojen välillä ja lieventävät myös kahtiajakoa kotimaassa. 

Unkari on sukulaiskansamme. Kun ymmärrämme paremmin myös toisia kansoja, voimme ymmärtää myös heidän sisäistä ja ulkoista politiikkaansa ja peilata tilannetta kotimaamme tilanteeseen. Maailmanlaajuisissa kysymyksissä oikea tieto on olennaista demokratian toteutumisessa. 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 32 000 euroa momentille 29.80.50 ja lisää momentin perusteluihin maininnan, että määrärahaa saa käyttää Suomi—Unkari Seura – Finn-Magyar Tarsasag ry:n toiminnan tukemiseen. 

Helsingissä 16.10.2020 

Vilhelm Junnila ps