(Kuva: Ulayiti, wikipedia)
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Paraisten ja Turun seudun välisen saaristotien (maantie 180) tiesuunnitelman loppuunsaattamiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen (500 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Liikenne Paraisten ja Turun seudun välillä käyttää Kaarinan keskustan kautta kulkevaa Saaristotietä (mt 180). Nykypaikallaan tiellä on sijaintinsa takia myös paljon Kaarinan sisäistä liikennettä.  
 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan saaristotien liikennemäärä vaihtelee ja se on 9 600—14 400 ajoneuvoa vuorokaudessa valtatien 1 (E18) ja Kirjalansalmen sillan välillä. Kaarinan keskustan kohdalla liikennemäärä on noin 14 400 ajoneuvoa/vrk ja tien liittymät ruuhkautuvat säännöllisesti. Liikennemäärä Kirjalansalmen sillalla on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on yli 600. Kesäaikana liikennemäärät kasvavat noin 15 % lisäten saaristotien liittymien ruuhkautumista. Lisäksi liikennemäärien ennustetaan kasvavan edelleen vuoteen 2030 mennessä. 
 
Kurkela—Kuusisto, Kirjalansalmen silta ja Hesundinsalmen silta tulee toteuttaa samassa yhteydessä. Myös Kaarinan läntinen ohitustie tarvitsee tiesuunnitelman.  
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 500 000 euroa momentille 31.10.20 Paraisten ja Turun seudun välisen saaristotien (maantie180) tiesuunnitelman loppuunsaattamiseksi ja hankkeen käynnistämiseksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps