Toimenpidealoite alkoholilain ja sen nojalla annettujen säädösten perusteella ravintoloitsijoilta perittävien maksujen väliaikaisesta helpottamisesta
 
Eduskunnalle
 
Hallituksen päätös sallia ravintoloiden ja anniskeluliikkeiden toiminnan jatkaminen 1. kesäkuuta lähtien on tervetullut, mutta rajoitukset asiakaspaikkoihin ja aukioloaikoihin eivät helpota jo valmiiksi ahdingossa olevaa alaa. 
 
Kuukausien pakkosulun aiheuttama liikevaihdon romahdus ja päätös rajoittaa ravintolan asiakaspaikat puoleen luovat tilanteen, jossa monet yrittäjät pohtivat, onko liiketoiminnan avaaminen enää kannattavaa laisinkaan. 
 
Koska valtiovalta puuttuu näinkin suuresti liiketoimintavapauteen, on perusteltua, että alkoholilain nojalla perittäviä pakollisia maksuja alennetaan vähintään puoleen ja jo suoritetut maksut kuluvalle vuodelle kompensoidaan osittain luvanhaltijalle. Kun asiakaspaikkoja on puolet vähemmän, on oikeudenmukaista, että lupa- ja valvontamaksujakin peritään vain puolet normaalista. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
 
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin alkoholilain ja sen nojalla annettujen säädösten perusteella ravintoloitsijoilta perittävien lupa- ja valvontamaksujen puolittamiseksi väliaikaisesti ja kuluvana vuonna jo suoritettujen maksujen palauttamiseksi osittain luvanhaltijoille. 
 
Helsingissä 28.5.2020 
 
Vilhelm Junnila ps
Ritva Elomaa ps
Kaisa Juuso ps
Jukka Kopra kok
Lulu Ranne ps
Wille Rydman kok
Ano Turtiainen ps
Mari Rantanen ps
Heikki Autto kok
Mari-Leena Talvitie kok