Eduskunnan puhemiehelle
 
Pelastuslaki kieltää avotulen teon metsäpalovaroituksen aikana. Nykyisessä laintulkinnassa avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä tai vastaavia tulipesiä, joista tuli ei pääse leviämään kipinöiden tai maapohjan välityksellä maastoon. Esimerkiksi kertakäyttögrillit, jotka ovat suoraan kosketuksissa maahan, ovat nykyisen tulkinnan mukaan avotulia ja näiden käyttäminen metsäpalovaroituksen aikana on kiellettyä. Myös puukeitin eli tuttavallisemmin risukeitin katsotaan lain nykytulkinnassa avotuleksi. 
 
Tulkinta on ongelmallinen, sillä varsinkin kaupalliset risukeittimet seisovat tukevasti omilla jaloillaan, eikä palopesän pohja ole kosketuksissa suoraan maahan, kuten aiemmin mainitussa kertakäyttögrillissä. Kaupalliset risukeittimet ovat matalia metallisia kuutioita, jolloin kaatumisriski ei ole sen suurempi kuin kaasulla tai polttonesteillä toimivissa retkikeittimissä, jotka ovat kuitenkin sallittuja myös metsäpalovaroituksen aikana. 
 
Verrattuna kamiinaan tai vastaavaan piipulla varustettuun täysin suljettuun tulipesään risukeitin saattaa teoriassa aiheuttaa kipinävaaran. Asiassa on kuitenkin tärkeä huomioida suhteellisuus. Risukeittimien pienen koon takia niissä käytetyt paloaineet eli risut ja pienet kepit eivät kipinöi läheskään vastaavalla voimalla kuin kamiinassa tai nuotiossa poltettavat pihkaiset halot. Toimintaperiaatteensa ja käytetyn polttoaineen pienen koon vuoksi tuli ei koskaan jää valvomatta, sillä risukeitin vaatii toimiakseen säännöllisesti uusien risujen ja oksien lisäämistä. Vastuullinen tulentekijä suojaa keittimen alle jäävän maapohjan palopeitteellä tai muulla palamattomalla alustalla, jolloin mahdollinen kipinöinti keittimen ilma-aukoista maahan estetään. 
 
Risukeittimen käytöstä syntynyt tuhka ja palojätteet pitää tietenkin asianmukaisesti sammuttaa vedellä ja tukahduttaa palamattomalle alustalle, kuten muussakin tulenteossa. Metsähallituksen tiedossa ei ole yhtäkään tapausta, jossa risukeittimen käyttö olisi aiheuttanut metsä- tai ruohikkopaloa. 
 
Nykyään retkeilijät ja muut luonnossa liikkujat joutuvat metsäpalovaroituksen aikana käyttämään esimerkiksi kaasutoimisia retkikeittimiä. Näissä keittimien kaasupatruunoissa käytettyä propaaniseosta valmistetaan pääosin Etelä-Koreassa, josta ne kuljetetaan myytäväksi Suomeen. Nykyisessä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan olisi järkevämpää sallia risukeittimen käyttö, ovathan maamme laajat metsät täynnä kotimaista uusiutuvaa polttoainetta. 
 
Risukeitin on lisäksi polttoainepihi tapa valmistaa ruokaa maastossa, rannoilla ja leiripaikoilla sekä keittää eräkahvit. Varsinkin juhannuksena, jolloin makkaroiden, pihvien, kasvisten ja muiden perinteisten juhannusherkkujen grillaus voidaan laskea jo kansanperinteeksi, on perustelua, että luonnonläheinen, turvallinen ja ekologinen tapa valmistaa maailman puhtainta ruokaa mahdollistetaan myös metsäpalovaroituksen aikana. Retkeilijöiden, vaeltajien ja erämiesten luonnonläheinen toiminta tulisikin paremmin huomioida lainsäädäntöä sovellettaessa. 
 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
 
Mihin toimiin hallitus ryhtyy muuttaakseen pelastuslain tulkintaa niin, että risukeittimiä ei rinnasteta avotuleen, jolloin niiden vastuullinen käyttö olisi sallittua myös metsäpalovaroituksen aikana? 
 
Helsingissä 18.6.2020 
 
Vilhelm Junnila ps
 
Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi 13.7.2020. Vastaus on luettavissa täällä.