Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yhdystien 1812 perusparannuksen suunnitteluun välille Sauvo—Korpela—Kinnarpyöli (130 000 euroa)
 
Eduskunnalle
 
Sauvon ja Halikon välinen yhdystie numero 1812 välillä Sauvo—Korpela—Kinnarpyöli on nykyisen ja potentiaalisen liikennemääränsä suhteen ala-arvoisessa kunnossa. Noin 10 kilometrin matkalta tie on päällystämätöntä, mutkainen ja paikoitellen erittäin huonossa kunnossa niin tienpinnan kuin näkyvyydenkin kannalta. Yhdystietä käytetään mm. Sauvon ja Salon väliseen työmatkaliikenteeseen, ja jo liikenneturvallisuuden kannalta on ehdottoman tärkeää, että suunnitelmat ja alkuvalmistelut tien mahdolliselle asfaltoinnille, leventämiselle ja muille perusparannus- ja korjaustoimille aloitetaan pikaisesti. 
 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
 
että eduskunta lisää 130 000 euroa momentille 31.10.20 yhdystien 1812 peruskorjauksen suunnitteluun ja perusparannukseen välillä Sauvo—Korpela—Kinnarpyöli. 
 
Helsingissä 18.10.2019 
 
Vilhelm Junnila ps