Kansalaiskyselyn (TS 10.10.) asetelma ja tulokset kuvaavat hyvin, kuinka kehittyvässä Varsinais-Suomessa on useita tärkeitä tavoitteita, joita edunvalvonnan keinoin edistetään. On kuitenkin kovin varsinaissuomalaista ja suuri houkutus asettaa edunvalvontatavoitteet samaan listaan ja rakentaa paikallisesti niiden välille jännitettä, vaikka ne eivät ole keskenään kilpailevia.

Sen sijaan valtakunnallisesti kilpailevat hankkeet, kuten Tunnin junan osalta Päärata ja Itärata ovat valmiina hyökkäämään ohi, jos paikka tulee. Siksi maakunnan on pidettävä puolensa.

Saavutettavuus on koko maakunnan kehityksen kannalta keskeistä tulevina vuosikymmeninä ja suurten kaupunkiseutujen väliselle liikenteelle pitää siksi olla kestävä visio. Suuri osa ratkaisua on Tunnin juna, jota kohti maakunnassa on johdonmukaisesti edetty jo vuosia, sillä kasvavaa liikennetarvetta ei pystytä hoitamaan sähköautoilla ja linja-autoilla tai korvaamaan etätyöllä.

Jo nyt radan kapasiteetti ja siitä seuraava raideliikenteen epävarmuus on saavuttanut lakipisteen, eikä pelkkä vastustaminen ratkaise edessä olevia haasteita. Kun meillä keskustellaan, voitaisiinko toinen raide rakentaa, on Pirkanmaa havittelemassa kolmatta ja neljättä.

Tunnin junaa on nyt suunniteltu vuosikymmen ja lähestymme hetkeä, jolloin rakentamisesta päätetään. Varsinkin nyt omassa maakunnassa pitää olla vahva ja yhteinen tahtotila.

Pääedunvalvontatavoitteidemme takana on lukuisa joukko muitakin edistettäviä asioita. Vaikkapa Turun kehätie on aivan keskeinen maantieverkon kehittämiskohde, eikä sekään ole ristiriidassa yllä mainittujen tavoitteiden kanssa.

Maakunnallinen edunvalvonta eri tavoitteiden osalta onnistuu sitä paremmin, mitä yhdenmukaisempi viestimme on. Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on jättänyt yhteisiä talousarvioaloitteita, joihin edellä mainitut hankkeet sisältyvät, mukaan lukien Saaristomeren tilan parantaminen.

Kirjoitus julkaistu myös Turun Sanomissa ja Salon Seudun Sanomissa.