Perussuomalaisten kansanedustajat Jari Koskela ja Vilhelm Junnila tiedustelevat hallituksen ymmärrystä työperäisen maahanmuuton lukuisista epäkohdista kirjallisessa kysymyksessään.

– Mediasta saadaan säännöllisesti lukea erilaisista työperäisen maahanmuuton väärinkäytöksistä. Esimerkiksi työperäisen maahanmuuton mallikuntana pidetyssä Närpiössä on paljastunut useita kymmeniä rikosepäilyjä, joissa työvoiman epäillään joutuneen kiskonnan uhreiksi. Myös ravintola-alalla on ilmennyt lukuisia epäkohtia ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä, Jari Koskela ja Vilhelm Junnila kirjoittavat.

Työsuojeluviranomainen tiedotti vastikään, että noin puolella tarkastetuista työpaikoista löytyi epäkohtia ulkomaisen työvoiman palkkauksessa ja työsuhteiden laadussa. Epäkohtia on havaittu paljon etenkin rakennus- ja ravintola-aloilla.

– Epäkohdat ja väärinkäytökset näyttävät olevan irrottamaton osa työperäisen maahanmuuton ominaisuuksia. Väärinkäytösten lisäksi ongelmaksi muodostuu myös se, jos yhä suurempi osa matalapalkka-aloista on ulkomaisen työvoiman varassa. Tämä on ongelma niin sosiaalisen koheesion kuin omavaraisuudenkin kannalta, edustavat toteavat.

Koko uutinen luettavissa Suomen Uutisten verkkosivuilta täällä.